ΝΕΑ - Ανακοινώσεις

«Πρακτικά Ημερίδας Ακτινολογίας - ΠΚΣ Κρήτης - Φεβρουάριος 2011»


Πρακτικά Ημερίδας Ακτιλογίας - ΠΚΣ Κρήτης - Φεβρουάριος 2011:

Τεχνική Ακτινογράφησης Πνευμονικό Παρέγχυμα και Καρδιά

Πνευμονικό παρέγχυμα

Καρδιά

Πλευριτικός και Μεσοπνευμόνιος χώρος

Οστεοαρθρίτιδα

Κάταγμα

Πώροση

Βίντεο
« επιστροφή