ΝΕΑ - Ανακοινώσεις

«ΥΑΑΤ: Μέτρα Επιφυλακής για τον Πυρετό του Δυτικού Νείλου»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/08/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 133092
Δ/ΝΣΗ  ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ    
Ταχ. Δ/νση          Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας     10176 Αθήνα
Πληροφορίες  Δ.Δηλαβέρης  /Σ. Ντουντουνάκης
Τηλέφωνο          210  212 5724/8836420
Fax                     210  212 5719
E-mail         ka6u061@minagric.gr
  vetserv@ath.forthnet.gr
ΘΕΜΑ: Μέτρα επιτήρησης – Αύξηση επιφυλακής για τον  Πυρετό του Δυτικού  Νείλου
ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ.  2411316/26.10.2010 (ΦΕΚ 1774 Β) της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά»
  2. Το με αρ. πρωτ. 132985/09.06.2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής «Μέτρα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου»
 

Δεδομένης της πρόσφατης εκδήλωσης στη χώρα μας των πρώτων κρουσμάτων, για εφέτος, Πυρετού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η επιδημιολογική κατάσταση του νοσήματος έχει

   (επί του παρόντος) ως εξής:  

  1.1 Επιβεβαιωμένα κρούσματα  σε ανθρώπους με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (πληροφορίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ) έχουν εκδηλωθεί στις Περιφερειακές ενότητες (πρώην Νομούς): Καρδίτσας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας , Ημαθίας, Ανατολικής Αττικής,  και Σερρών.  Σημειώνεται ότι η περιοχή κατοικίας των προσβεβλημένων ατόμων  είναι αδρό κριτήριο για την εκτίμηση των περιοχών κυκλοφορίας του ιού. 

  Για περαιτέρω πληροφορίες σε ότι αφορά τα παραπάνω κρούσματα  παρακαλούνται, οι κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας Ζώων προκειμένου να προχωρήσουν στην απαραίτητη επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με την παράγραφο (3) της παρούσης. 

  1.2 Επιβεβαιωμένες εστίες σε ιπποειδή (εργαστηριακή επιβεβαίωση πρόσφατης λοίμωξης από το Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ) έχουν εκδηλωθεί στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομούς) Ανατολικής Αττικής και Σερρών (σε όλες τις 2 εστίες τα προσβεβλημένα ζώα ήταν άλογα). 

2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε το σύνολο των κτηνιατρικών υπηρεσιών των  

    Περιφερειών/Περιφερικών Ενοτήτων όλης της χώρας:  

  2.1  Να διατηρούν υψηλό επίπεδο επιφυλακής για τη νόσο στα ιπποειδή (σε ολόκληρη τη χώρα) ενημερώνοντας τους ιδιοκτήτες ιπποειδών και τους ιδιώτες κτηνιάτρους, στη ζώνη ευθύνης τους, ώστε να ειδοποιούν άμεσα τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές κάθε φορά που παρατηρούν ύποπτα κλινικά συμπτώματα.  

  2.2  Οποιοδήποτε ιπποειδές (ίππος, όνος, ημίονος/γίννος) με πυρετό ή/και νευρικά/κινητικά συμπτώματα, σε όποια περιοχή και αν βρίσκεται, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύποπτο προσβολής από Πυρετό του Δυτικού Νείλου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές θα πρέπει να προβαίνουν σε αποστολή δειγμάτων αίματος για εξέταση στο αρμόδιο εργαστήριο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΚΙΑ/Τμήμα Ιολογίας). Αναλυτικά τα πιθανά συμπτώματα του νοσήματος στα ιπποειδή περιγράφονται στο Παράρτημα Β του (1) σχετικού. Ενδεικτικά και μόνο  αναφέρεται ότι μεταξύ άλλων  κλινικών συμπτωμάτων της νόσου εφέτος παρατηρήθηκε και ίκτερος.

  2.3  Επισημαίνεται ότι για τις ανωτέρω δειγματοληψίες οι κτηνίατροι των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν να συνεργάζονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με εξειδικευμένους κτηνιάτρους εκτός των υπηρεσιών αυτών αυτές σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 2, παρ 6 του (1) σχετικού. Ωστόσο ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών και η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο (ΚΚΙΑ/Τμήμα Ιολογίας) θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με μέριμνα της οικείας , τοπικής, κτηνιατρικής αρχής όπως περιγράφεται και στο άρθρο 3,  παρ. 5 (στ) του (1) σχετικού. 

  2.4  Να επιτείνουν την παθητική επιτήρηση στα άγρια πτηνά σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2.2. του (2) σχετικού.  Ειδικά να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες/υπεύθυνους μονάδων ιπποειδών ώστε να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές μόλις εντοπίσουν νεκρά άγρια πτηνά εντός ή πέριξ των εγκαταστάσεων τους.

  2.5  Να επικαιροποιήσουν άμεσα το μητρώο καταγραφής εκτροφών ιπποειδών της ζώνης ευθύνης τους (αν δεν το έχουν ήδη κάνει) και να το αποστείλουν άμεσα  στην Δ/νση Υγείας των Ζώων/Τμ. Β΄ το αργότερο εντός μιας εβδομάδας από τη λήψη της παρούσας.

  2.6  Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών/Περιφερικών Ενοτήτων  που έχουν οριστεί για  να εφαρμόσουν ενεργητική επιτήρηση στα ιπποειδή σύμφωνα με το (2) σχετικό να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων (ίπποι –μάρτυρες) , εάν δεν το έχουν ήδη πράξει.

3. Υπενθυμίζεται τέλος ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Β του (1) σχετικού (Κεφάλαιο 2 Τμήμα 1) τα κατά τόπους  αρμόδια Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ενεργητική κλινική επιτήρηση στα ιπποειδή σε ακτίνα 20 χλμ. γύρω από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (σε ανθρώπους  ή ιπποειδή) και να μας ενημερώσουν γραπτώς το συντομώτερο δυνατό (εντός μιας εβδομάδας). 

4. Δεδομένου ότι κτηνοτροφικές/πτηνοτροφικές μονάδες πάσης φύσεως μπορούν, σε κάποιες περιπτώσεις, να αποτελέσουν εστίες πολλαπλασιασμού κουνουπιών οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να ενημερωθούν ώστε να μεριμνήσουν για:

  4.1  Την γενική καθαριότητα των εγκαταστάσεων με τακτική αποκομιδή της κόπρου.

  4.2  Την αποτροπή εστιών ανάπτυξης κουνουπιών (λιμνάζοντα ύδατα) εντός της μονάδας όπως είναι τα στάσιμα νερά μέσα σε ποτίστρες ή λίμνες που σχηματίζονται σε σημεία διαρροών του δικτύου ύδρευσης.

  4.3  Την προληπτική ακμαιοκτονία (καταπολέμηση ενήλικων κουνουπιών) στις εγκαταστάσεις τους , ιδίως σε σταύλους όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση κουνουπιών.  Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Φυτικής και Ζωικής παραγωγής των Περιφερειών / Περιφερειακών ενοτήτων τους για πληροφορίες σε ότι αφορά τα εγκεκριμένα σκευάσματα, την ενδεδειγμένη χρήση τους, τις προφυλάξεις κ.λ.π.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των  διαλαμβανομένων με την επισήμανση ότι οι ανωτέρω δράσεις θεωρούνται ιδιαίτερης προτεραιότητας λόγω της σημασίας  του Πυρετού του Δυτικού Νείλου όχι μόνο για την υγεία των ζώων αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για  τυχόν διευκρινήσεις.
« επιστροφή